Oldenburger Oster Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 11.04.2023 08:56
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Staszyk, Lennard (O) 3162 -10 53 905 45 1005 98
MJ18 2 Büdenbender, Fynn (O) 3760 0 53 905 55 880 108
MJ18 3 Vrana, David (O) 3457 +8 61 805 55 880 116
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -23 42 1043 43 1030 85
O 2 Snell, Greg 2685 -15 46 993 47 980 93
O 3 Kurzeknabe, Luca 2429 -13 48 968 47 980 95
O 4 Nowc, Markus 400 -10 47 980 51 930 98
O 5 Kipper, Mats 3485 -7 51 930 50 943 101
O 5 Planken, Max 3761 -7 52 918 49 955 101
O 7 Danielczik, Julian 2436 -6 52 918 50 943 102
O 7 Koring, Jan-Niclas 3615 -6 53 905 49 955 102
O 9 Petzke, Christoph 3077 -5 51 930 52 918 103
O 9 Brenger, Malte 1161 -5 51 930 52 918 103
O 11 Weckenbrock, Jan 2435 -4 55 880 49 955 104
O 11 Schwetke, Niklas 2670 -4 50 943 54 893 104
O 13 Friedrichsen, Gunnar 2499 -3 53 905 52 918 105
O 14 Knop, Robin 2903 0 58 843 50 943 108
O 14 Witte, Hendrik 2876 0 54 893 54 893 108
O 16 Schtolz, Mathias 2358 +2 61 805 49 955 110
O 16 Dreessen, Nicolas 2691 +2 56 868 54 893 110
O 18 Schwetke, Frank 3195 +5 53 905 60 818 113
O 19 Simmendinger, Felix 2441 +8 58 843 58 843 116
O 19 Strebel, Marco 1287 +8 62 793 54 893 116
O 21 Langmann, Tobias 3585 +10 62 793 56 868 118
O 21 Marten, Fabian 3742 +10 59 830 59 830 118
O 21 Beuck, Fabian 3804 +10 60 818 58 843 118
O 21 Sperling, Robert 3849 +10 60 818 58 843 118
O 25 Roll, Alexander 3022 +11 56 868 63 780 119
O 26 Wesemann, Tiemo 2182 +12 59 830 61 805 120
O 26 von der Heide, Florian 3709 +12 65 755 55 880 120
O 28 Fischer, Kevin 1686 +13 55 880 66 743 121
O DNF Rüddiger, Simon 3850 - 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Wolf, Marion 3853 +12 57 855 63 780 120
W 2 Sucker, Andrea 3306 +27 68 718 67 730 135
W 3 Izzo, Sigrid 2004 +28 67 730 69 705 136
W 4 Schwannecke, Anke 3398 +32 69 705 71 680 140
W 5 Stahnke, Pauline 3872 +33 74 642 67 730 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Brumme, Christian 1902 -9 47 980 52 918 99
M40 2 Deichsel, Markus 1563 -6 49 955 53 905 102
M40 3 Burstyn, Dennis 1861 +3 55 880 56 868 111
M40 4 Eddelbüttel, Hinnerk 2437 +6 59 830 55 880 114
M40 5 Struve, Johannes 688 +7 58 843 57 855 115
M40 6 Nebel, Michael 3361 +8 56 868 60 818 116
M40 7 Raddatz, Hanjo 3388 +15 60 818 63 780 123
M40 8 Rother, Andrè 3873 +34 70 693 72 667 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Dobrunz, Jörg 1794 -7 52 918 49 955 101
M50 2 Balduhn, Dirk 825 -5 52 918 51 930 103
M50 2 Haase, Dirk 868 -5 50 943 53 905 103
M50 4 Dose, Marc 2755 -4 50 943 54 893 104
M50 5 Staszyk, Markus 3277 0 53 905 55 880 108
M50 5 Schwannecke, Stefan 3428 0 54 893 54 893 108
M50 7 Kunz, Martin 154 +1 53 905 56 868 109
M50 8 Hartmann, Carsten 1493 +2 56 868 54 893 110
M50 9 Fischer, Peter 1685 +7 58 843 57 855 115
M50 10 Stein, Carsten 2458 +9 56 868 61 805 117
M50 11 Planken, Frank 3762 +10 59 830 59 830 118
M50 12 Struve, Manfred 3629 +11 58 843 61 805 119
M50 13 Mellenthin, Stephan 3614 +12 57 855 63 780 120
M50 14 Langen, Dirk 1564 +14 61 805 61 805 122
M50 15 Bade, Holger 2360 +15 57 855 66 743 123
M50 16 Mayer, Stephan 3802 +22 68 718 62 793 130
M50 17 Zander, Uwe 3807 +27 68 718 67 730 135
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Altenberg, Peter 1607 -9 53 905 46 993 99
M60 2 Behrens, Heiko 528 +6 58 843 56 868 114
M60 3 Weder, Wilfried 1171 +8 56 868 60 818 116
M60 4 Möller, Rüdiger 3959 +24 67 730 65 755 132
M60 5 Thiel, Joachim 1098 +27 70 693 65 755 135
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Metter, Siegfried 3620 +5 53 905 60 818 113
M70 2 Wagner, Peter 3305 +24 62 793 70 693 132
M70 3 Meier, Hans Holger 1521 +33 67 730 74 642 141
M70 4 Kastein, Gerd-Peter 1054 +35 67 730 76 617 143
M70 5 Weper, Willie 1799 +28 82 542 0 82